Jungfrun

 

Jungfrun

Jungfrun är en liten tjärn på ca 2 hektar. Med rent källvatten som rinner från en ås, som sen mynnar ut till en bäck som rinner ut i tjärnen. Det har funnits bäcköring, men sen gäddan kom så försvann bäcköringen.

Det finns ett vindskydd där det finns möjlighet att ta skydd när det regnar eller att bara koppla av. Vid vindskyddet finns en grillstad som du kan använda. Ved finns för dem fiskar i sjön.

Här  finns fin öring och regnbåge samt gädda. Det finns ett fint djur liv här, bl a sångsvan, knölsvan, knipa. Duvhöken, fiskljusen och havsörnen kan även visa sig ibland. Man kan även ibland se bäver. Du får även passa upp för det finns huggorm samt vattensnok.

Insekter som finns är bl a trollslända, dagsländor i olika färger, nattsländor och en rödlistad dagslända.

 

Vi i styrelsen värnar alla besökare att hålla rent i den fina naturen som finns.

 

Välkomna.

 

Texten håller på att uppdateras.